ardas

ardas
ardas statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Miško, pievos, vandens telkinio augalų bendrijos antžeminių ir požeminių vienos grupės organų vertikalus sluoksnis, kuriame vyraujančių augalų asimiliuojančios arba absorbuojančios dalys yra prisitaikiusios prie tam tikro atmosferos, vandens ir dirvožemio režimo, pvz., pušys, bruknės ir samanos sudaro brukninio pušyno tris atskirus ardus. Miškuose gali susidaryti 3–5 medžių ardai. Vasaržaliams lapuočiams būdinga lajų, kamienų, krūmų ir žolių ardinė sandara. Pietinės taigos mišriuose spygliuočių ir lapuočių miškuose išskiriami keturi ardai: du medžių ardai (pirmasis – eglių ir drebulių, antrasis – mažalapių liepų, paprastųjų klevų, paprastųjų guobų), trečiasis – krūmų ardas (lazdynai, raudonieji sausmedžiai), ketvirtasis – žolių ardas. Išsamesnei analizei daroma ardų profilinė diagrama – vertikalus bendrijų sandaros pjūvis. atitikmenys: angl. layer; strate; stratum vok. Schicht, f rus. ярус, m; ярус в растительном сообществе, m

Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas. – Vilnius : Grunto valymo technologijos. . 2008.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • Ardas — Ardās (Panjabi: ਅਰਦਾਸ) ist das Abschluss Gebet der Sikhs, welches im Stehen nach den anderen Tagesgebeten gesprochen wird. Ardās hat eine vorgeschriebene Form. Sie ist im Sikh Reht Maryada[1] beschrieben.[2] Jeder Sikh – Mann und Frau – wird… …   Deutsch Wikipedia

  • ardas — statusas Aprobuotas sritis miškų ūkis apibrėžtis Vienodo aukščio ir struktūros medyno dalis. atitikmenys: angl. storey vok. Baumschicht, f šaltinis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Valstybinės miškotvarkos tarnybos direktoriaus 2006 m.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Ardas — /ur dasˈ/ noun In the Sikh religion, a short direct prayer to God (similar in status to the Lord s Prayer in Christianity) ORIGIN: Punjabi, supplication …   Useful english dictionary

  • Ardās — The Ardās ( pa. ਅਰਦਾਸ) is a Sikh prayer that is done before performing or after undertaking any significant task; after reciting the daily Banis (prayers); or completion of a service like the Paath, kirtan (hymn singing) program or any other… …   Wikipedia

  • Ardas — Sp Árda Ap Арда/Arda bulgariškai Sp Árdas Ap Ardas graikiškai L u. P Bulgarijoje ir Š Graikijoje …   Pasaulio vietovardžiai. Internetinė duomenų bazė

  • ardas — 1 ar̃das sm. (4) 1. JV540, Kv, Akm, Skr, Jnš, Km, Slk jaujos kartis, ant kurios stato džiovinamus linus ar javus: Tiek linų pridžiovė, kad net ar̃das parlūžo Trs. Pastumk ar̃dą, kad būtų siauresnė lova Kp. Pilnus ardùs linų prikrovė Gr.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ardas — ar̃das dkt. Keli̇̀s ardùs pristãtėte linų̃? …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • ardas — 2 ar̃das sm. (4) Kp suirimas, netvarka; žr. arda 1: Kad ne toji merga, tai nebūtų namuos tokio ar̃do Kvr. Iš pradžių buvo viskas gerai, bet vėliau kad pasidarė ar̃das! Lš. Nedaryk šeimoj ar̃do Tsk. O kas, kad ne tu, tokį ar̃dą sukėlė? Srv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ardas — 3 ardas, a adj. (1) labai piktas, ardus: Senovėje buvo ardas kunigas Srd. Mergaitė buvo arda Ldvn …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • medžių ardas — statusas Aprobuotas sritis miškų ūkis apibrėžtis Vienodo aukščio ir struktūros medyno dalis. Skiriami pirmasis ir antrasis (žemesnis už pirmąjį ne mažiau kaip 20 %) ardai. ryšiai: susijęs terminas – pomiškis šaltinis Lietuvos Respublikos… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”